Phạm Anh Thư

Phạm Anh Thư

Chuyên gia dinh dưỡng - Bà Phạm Anh Thư, sinh ngày 03/07/1985, tốt nghiệp đại học Y Hà Nội vào năm 2010 với bằng Thạc sĩ chuyên ngành Dinh Dưỡng. Năm 2014, bà tiếp tục hoàn thành khóa học nâng cao tại Trung tâm đào tạo liên tục về Dinh dưỡng và Thực phẩm thuộc Viện Dinh dưỡng. Kinh nghiệm hơn 6 năm giữ vai trò Chuyên gia tư vấn về Dinh dưỡng cho nhiều trường mầm non, tiểu học tại địa bàn Hà Nội. Đến năm 2021, bà công tác và làm việc tại công ty TNHH Tập đoàn Cổng Mặt Trời với vai trò Chuyên gia tư vấn về dinh dưỡng cho các sản phẩm thuộc lĩnh vực kinh doanh của công ty. Đồng thời, Bà Phạm Anh Thư giữ vai trò cố vấn và Biện tập các nội dung liên quan đến Cẩm nang Sức khỏe, Làm đẹp cho dự án Eatgo News.

Page 1 of 6 126