Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Thị Ngọc Ánh sinh ngày 7/3/1995. Cô tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chuyên ngành Báo chí đa phương tiện.
Ngọc Ánh hiện là Biên tập viên phụ trách các tin tức về Đời sống, Văn hóa Ẩm thực, Thị trường trên Eagto News. Cô từng có kinh nghiệm làm biên tập viên tin tức cho nhiều trang báo điện tử như Báo Thời Đại, Báo Thanh Niên, Báo Đời Sống Pháp Luật,...

Page 1 of 2 1 2